Our Faculty

Name of faculty
Dr. Rasheed Shaikh
Dr.Intekhab Alam A.W.
Dr.Moreshwar Kothawade
Dr.Saleem Shaikh
Dr.Atul Zarkar
Dr.Satish C Shinde
Dr. Jacinta Bastian
Dr. Shweta Gupta
Dr. Preetam Jain
Dr. Manisha Mithal
Dr. Swati Shingate
Name of faculty
Ms. Reshma S. Pangare
Ms. Shaista Peerzade
Mr.Sumer Rizwan Shaikh
Dr. Sameena Zahoor Mir
Dr. Bharati V Lonarkar
Ms. Prenkesha Menia
Dr. Manu Jain
Non Teaching Staff
Ataashraf Shaikh
Sahebpeer Pinitod
Kader Gokakkar
Ramesh Dhanave
Aslam Shaikh
Gulam Gous Shaikh
Aziz Chikalkar
Khan Zameer Alisher
Mr. Farukh Mohammed Rafik Khan